Vedant Kulkarni

मानवी उन्नयनाचे महामंदिर Auroville – उषानगरी

एकाच जागी मानवता, अध्यात्म, शांती व विश्वकल्याण इत्यादी बाबी एकत्रितपणे कार्यरत होऊन जगाच्या पुनरुत्थानासाठी पुढे सरसावतील का ? असा एक प्रश्न नियतीला पडला असावा आणि त्याच्या उत्तरादाखल भारतातील पांडिचेरी येथे Auroville म्हणजेच उषा नगरीचे निर्माण झाले असावे असे वाटते. नेमकं काय घडलं असावं ? तसे पाहू जाता पाँडिचेरी भारताचे अभ्युदय घडवणारे एक सर्वव्यापी असे आध्यात्मिक …

मानवी उन्नयनाचे महामंदिर Auroville – उषानगरी Read More »

भारतमातेचे निस्सीम पूजक – महायोगी श्री अरविंद

एकदा वर्गात तास सुरु असताना काही विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापक महोदयांना विचारले ,” सर, राष्ट्रवादाचा विकास कसा करता येईल ?” त्यावेळेस लगोलग प्राध्यापक महोदय भारताच्या नकाशाकडे निर्देश करत विद्यार्थ्यांना म्हणाले , ” या नकाशाकडे केवळ नकाशा म्हणून पाहू नका. बारकाईने पाहिल्यास त्यात तुम्हाला भारतमातचे सांगोपांग दर्शन होईल. म्हणजे असे की या नकाशावरील शहरे, पर्वते, नद्या आणि जंगले …

भारतमातेचे निस्सीम पूजक – महायोगी श्री अरविंद Read More »