Our Vision & Mission (संकल्प आणि सिद्धिमार्ग )

संकल्प :

मानवाच्या प्रगल्भ जीवनाची अभिव्यक्ती व्हावी.

सिद्धिमार्ग
१.श्री अरविंदांना जाणून घेण्यासाठी मातृभाषेला ज्ञानभाषेच्या पातळीवर न्यावे.

२. साधकांनी आंतरिक उन्नतीच्या दिशेने मार्गस्थ व्हावे