Upcoming Events (आगामी उपक्रम)

१. व्याख्यान -सिद्धी दिन विशेष

२. ब्लॉग लेखन – सिद्धी दिन विशेष


3. पुस्तक परिचय ‘Sunlit path’ हे पुस्तक.


४. ऑडिओ-केतकी ताई मोडक यांचा ‘संत साहित्य आणि श्री अरविंद यांचे तत्त्वज्ञान’ या विषयी

५. चिंतन ऑरोमा – योगी श्रीअरविंदांच्या साधना पद्धतीविषयी